วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

เพียงเปิดใจ

รักร้างลาผ่านมาในอดีต
ฉัน
จึงขีดเส้นหนามากั้นขวาง
สร้างกำแพงสูง
ใหญ่ที่ใจกลาง
ด้วยอยากร้างห่างรักสักพักนึง
ระหว่างจากความรัก
ได้พักผ่อน
ไม่ใจอ่อนปันรักหากถาม
ถึง
แม้กามเทพส่งใครมาฉุดดึง
ยังคงตรึงตรวนใจ
ไม่เคลื่อนคลา
จนสวรรค์พานพาฉันมาพบ
ให้ฉันสบดวงเนตรเสน่หา
ทุบกำแพงสูง
ใหญ่เสียดนภา
เส้นกีดขวางทึบหนามลาลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น